นัดหมายแพทย์
  • เลือกแพทย์
  • เลือกเวลา
  • กรอกข้อมูล
  • เสร็จสิ้น
avatar
แพทย์จีน ฉันทัช เฉิน
(หมอจีน เฉิน ไท่ เริ่น)
TCM. Dr. Chantouch Chen (Chen Tai Ren)
กระดูกและทุยหนา
404
เลือกวันและเวลานัดหมาย
หากพบปัญหาในการนัดหมาย กรุณาติดต่อ
02-223-1111 #102, 114, 115
(เฉพาะวันทำการ 8.00 น. - 16.00 น.)
';