นัดหมายแพทย์
  • เลือกแพทย์
  • เลือกเวลา
  • กรอกข้อมูล
  • เสร็จสิ้น
avatar
แพทย์จีน ดายุ สาธุกิจชัย
(หมอจีน จาง ลี่ เจิน)
TCM. Dr. Dayu Sathukijchai (Zhang Li Zhen)
อายุรกรรม
206/1
เงื่อนไขการบริการคลินิกดูแลสุขภาพผิวพรรณ (ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19)
1. ไม่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ แน่นหน้าอก หายใจหอบเหนื่อย
2. ไม่มีประวัติใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในระยะเวลา 10 วัน
3. ก่อนเข้ารับบริการ(หัตถการนวดกดจุด กวาซา พอกสมุนไพร บริเวณใบหน้า) จะต้องตรวจ ATK ทุกครั้ง ที่คลินิกฯ โดยมีค่าบริการ ชุดการตรวจ 100 บาท (ตรวจแบบน้ำลาย)
พุธ
10
สิงหาคม
พฤหัสบดี
11
สิงหาคม
จันทร์
15
สิงหาคม
หากพบปัญหาในการนัดหมาย กรุณาติดต่อ
02-223-1111 #102, 114, 115
(เฉพาะวันทำการ 8.00 น. - 16.00 น.)
';