นัดหมายแพทย์
  • เลือกแพทย์
  • เลือกเวลา
  • กรอกข้อมูล
  • เสร็จสิ้น
avatar
แพทย์จีน ชวินท์วุฒิ เหรียญเดชาเวชกุล
(หมอจีน เหรียญ ซง หมิง)
TCM. Dr. Chawinwut riendechawetchakul (Lian Song Ming)
อายุรกรรม
212
เลือกวันและเวลานัดหมาย
พุธ
27
กันยายน
พฤหัสบดี
28
กันยายน
ศุกร์
29
กันยายน
หากพบปัญหาในการนัดหมาย กรุณาติดต่อ
02-223-1111 #102, 114, 115
(เฉพาะวันทำการ 8.00 น. - 16.00 น.)
';