นัดหมายแพทย์
  • เลือกแพทย์
  • เลือกเวลา
  • กรอกข้อมูล
  • เสร็จสิ้น
avatar
แพทย์จีน ชวินท์วุฒิ เหรียญเดชาเวชกุล
(หมอจีน เหรียญ ซง หมิง)
TCM. Dr. Chawinwut riendechawetchakul (Lian Song Ming)
อายุรกรรม
212
เลือกวันและเวลานัดหมาย
พุธ
29
พฤษภาคม
พฤหัสบดี
30
พฤษภาคม
ศุกร์
31
พฤษภาคม
หากพบปัญหาในการนัดหมาย กรุณาติดต่อ
02-223-1111 #102, 114, 115
(เฉพาะวันทำการ 8.00 น. - 16.00 น.)
';