นัดหมายแพทย์
  • เลือกแพทย์
  • เลือกเวลา
  • กรอกข้อมูล
  • เสร็จสิ้น
avatar
แพทย์จีน จง เยิ่น
TCM. Dr. Zhong Yin
ฝังเข็ม
406
เลือกวันและเวลานัดหมาย
พฤหัสบดี
9
กุมภาพันธ์
เสาร์
11
กุมภาพันธ์
อังคาร
14
กุมภาพันธ์
พฤหัสบดี
16
กุมภาพันธ์
หากพบปัญหาในการนัดหมาย กรุณาติดต่อ
02-223-1111 #102, 114, 115
(เฉพาะวันทำการ 8.00 น. - 16.00 น.)
';