นัดหมายแพทย์
  • เลือกแพทย์
  • เลือกเวลา
  • กรอกข้อมูล
  • เสร็จสิ้น
avatar
รองศาสตราจารย์ แพทย์จีน สมฤดี คงคาวิฑูร
(หมอจีน ฉี ฮุ่ย หลาน)
TCM. Dr. Xu Hui Lan
อายุรกรรม
307
เลือกวันและเวลานัดหมาย
จันทร์
27
มีนาคม
หากพบปัญหาในการนัดหมาย กรุณาติดต่อ
02-223-1111 #102, 114, 115
(เฉพาะวันทำการ 8.00 น. - 16.00 น.)
';