นัดหมายแพทย์
  • เลือกแพทย์
  • เลือกเวลา
  • กรอกข้อมูล
  • เสร็จสิ้น
avatar
แพทย์จีน เซ็งจุ้น แซ่ลี
(หมอจีน หลี่ เฉิง จวิ้น)
TCM. Dr. Lee Tseng Chun
อายุรกรรม
301
เลือกวันและเวลานัดหมาย
อังคาร
4
ตุลาคม
พุธ
5
ตุลาคม
พฤหัสบดี
6
ตุลาคม
เสาร์
8
ตุลาคม
อาทิตย์
9
ตุลาคม
จันทร์
10
ตุลาคม
อังคาร
11
ตุลาคม
หากพบปัญหาในการนัดหมาย กรุณาติดต่อ
02-223-1111 #102, 114, 115
(เฉพาะวันทำการ 8.00 น. - 16.00 น.)
';