นัดหมายแพทย์
  • เลือกแพทย์
  • เลือกเวลา
  • กรอกข้อมูล
  • เสร็จสิ้น
avatar
แพทย์จีน อรกช มหาดิลกรัตน์
(หมอจีน ไช่ เพ่ย หลิง)
TCM. Dr. Orakoch Mahadilokrat (Cai Pei Ling)
อายุรกรรม
305
เลือกวันและเวลานัดหมาย
ศุกร์
21
มิถุนายน
อาทิตย์
23
มิถุนายน
จันทร์
24
มิถุนายน
หากพบปัญหาในการนัดหมาย กรุณาติดต่อ
02-223-1111 #102, 114, 115
(เฉพาะวันทำการ 8.00 น. - 16.00 น.)
';