นัดหมายแพทย์
  • เลือกแพทย์
  • เลือกเวลา
  • กรอกข้อมูล
  • เสร็จสิ้น
avatar
แพทย์จีน ณัฐฐิมา เตชะพิพัฒน์ชัย
(หมอจีน เจิง ฉ่าย อิง)
TCM. Dr. Nattima Techapipatchai (Zeng Cai Ying)
อายุรกรรม
205
เลือกวันและเวลานัดหมาย
เสาร์
18
กันยายน
อาทิตย์
19
กันยายน
จันทร์
20
กันยายน
พุธ
22
กันยายน
พฤหัสบดี
23
กันยายน
ศุกร์
24
กันยายน
เสาร์
25
กันยายน
หากพบปัญหาในการนัดหมาย กรุณาติดต่อ
02-223-1111 #102, 114, 115
(เฉพาะวันทำการ 8.00 น. - 16.00 น.)
';