นัดหมายแพทย์
  • เลือกแพทย์
  • เลือกเวลา
  • กรอกข้อมูล
  • เสร็จสิ้น
avatar
แพทย์จีน ต้นสกุล สังข์ทอง
(หมอจีน ซ่ง เซียน เนี่ยน)
TCM. Dr. Tonsakul Sungthong (Song Xian Nian)
อายุรกรรม
207
เลือกวันและเวลานัดหมาย
เสาร์
9
กรกฎาคม
อาทิตย์
10
กรกฎาคม
จันทร์
11
กรกฎาคม
อังคาร
12
กรกฎาคม
พฤหัสบดี
14
กรกฎาคม
หากพบปัญหาในการนัดหมาย กรุณาติดต่อ
02-223-1111 #102, 114, 115
(เฉพาะวันทำการ 8.00 น. - 16.00 น.)
';