นัดหมายแพทย์
  • เลือกแพทย์
  • เลือกเวลา
  • กรอกข้อมูล
  • เสร็จสิ้น
avatar
แพทย์จีน มนัญญา อนุรักษ์ธนากร
(หมอจีน หวง เหม่ย ชิง)
TCM. Dr. Mananya Anurakthanakorn (Huang Mei Qing)
อายุรกรรม
713
เลือกวันและเวลานัดหมาย
พฤหัสบดี
17
มิถุนายน
ศุกร์
18
มิถุนายน
เสาร์
19
มิถุนายน
อาทิตย์
20
มิถุนายน
อังคาร
22
มิถุนายน
พุธ
23
มิถุนายน
พฤหัสบดี
24
มิถุนายน
หากพบปัญหาในการนัดหมาย กรุณาติดต่อ
02-223-1111 #102, 114, 115
(เฉพาะวันทำการ 8.00 น. - 16.00 น.)
';