นัดหมายแพทย์
  • เลือกแพทย์
  • เลือกเวลา
  • กรอกข้อมูล
  • เสร็จสิ้น
avatar
แพทย์จีน กรกฎ คุณโฑ
(หมอจีน โจว เฉิง)
TCM. Dr. KORAGHOD KHUNTHO
กระดูกและทุยหนา
308
เลือกวันและเวลานัดหมาย
อังคาร
9
สิงหาคม
พุธ
10
สิงหาคม
เสาร์
13
สิงหาคม
อาทิตย์
14
สิงหาคม
จันทร์
15
สิงหาคม
อังคาร
16
สิงหาคม
หากพบปัญหาในการนัดหมาย กรุณาติดต่อ
02-223-1111 #102, 114, 115
(เฉพาะวันทำการ 8.00 น. - 16.00 น.)
';