นัดหมายแพทย์
  • เลือกแพทย์
  • เลือกเวลา
  • กรอกข้อมูล
  • เสร็จสิ้น
avatar
แพทย์จีน สิตา สร้อยอัมพรกุล
(หมอจีน หลิน อิ่ง เหวิน)
TCM.Dr.Lin Ying Wen
อายุรกรรม
203
เลือกวันและเวลานัดหมาย
พุธ
17
เมษายน
พฤหัสบดี
18
เมษายน
ศุกร์
19
เมษายน
เสาร์
20
เมษายน
อาทิตย์
21
เมษายน
จันทร์
22
เมษายน
หากพบปัญหาในการนัดหมาย กรุณาติดต่อ
02-223-1111 #102, 114, 115
(เฉพาะวันทำการ 8.00 น. - 16.00 น.)
';