นัดหมายแพทย์
  • เลือกแพทย์
  • เลือกเวลา
  • กรอกข้อมูล
  • เสร็จสิ้น
avatar
แพทย์จีน จิตติกร พิมลเศรษฐพันธ์
(หมอจีน พาน จ้าย ติง)
TCM. Dr. JITTIKORN PIMOLSETTAPUN
อายุรกรรม
209
เลือกวันและเวลานัดหมาย
เสาร์
9
ธันวาคม
อาทิตย์
10
ธันวาคม
อังคาร
12
ธันวาคม
พุธ
13
ธันวาคม
พฤหัสบดี
14
ธันวาคม
ศุกร์
15
ธันวาคม
เสาร์
16
ธันวาคม
หากพบปัญหาในการนัดหมาย กรุณาติดต่อ
02-223-1111 #102, 114, 115
(เฉพาะวันทำการ 8.00 น. - 16.00 น.)
';