นัดหมายแพทย์
  • เลือกแพทย์
  • เลือกเวลา
  • กรอกข้อมูล
  • เสร็จสิ้น
avatar
แพทย์จีน จิตติกร พิมลเศรษฐพันธ์
(หมอจีน พาน จ้าย ติง)
TCM. Dr. JITTIKORN PIMOLSETTAPUN
อายุรกรรม
209
เลือกวันและเวลานัดหมาย
อังคาร
4
ตุลาคม
พุธ
5
ตุลาคม
พฤหัสบดี
6
ตุลาคม
หากพบปัญหาในการนัดหมาย กรุณาติดต่อ
02-223-1111 #102, 114, 115
(เฉพาะวันทำการ 8.00 น. - 16.00 น.)
';